Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on  Treko Oy c/o Samirentin henkilötietolain (10 ja 24§) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 8.12.2018. Viimeisin muutos 22.03.2024

1. Rekisterinpitäjä

Treko Oy c/o Samirent
Y-tunnus 2798019-2
Postiosoite: Rajapolku 4, 33880 Lempäälä
info@samirent.net
Puhelin: +358 44 2798100

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Sami Selin;  info@samirent.net; +358 442798100

3. Rekisterin nimi

Yrityksen asiakasrekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tietoja kerätään ja käsitellään Sami Selin Tmi:en asiakkaiden kanssa tehtävien sopimusten täytäntöön panemiseksi sekä Sami Selin Tmi:en liiketoiminnan ja palveluiden kehittämiseksi.. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat henkilön/ yrityksen / yhdistyksen

  • nimi ja asema
  • yritys/organisaatio
  • yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite, www-sivustonosoite)
  • laskutustiedot ja muut kouluttajasuhteeseen liittyvät tiedot (mm. henkilön pätevyydet)

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan henkilön/ yrityksen / yhdistyksen itseltään mm. sähköpostiviesteistä, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista ja henkilökohtaisista yhteydenotoista sekä tapaamisista, joissa kouluttaja luovuttaa tietojaan.  Sami Selin Tmi:llä ei ole säännönmukaisia tietolähteitä eikä tietoja kopioida toisista rekistereistä tai lähteistä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille.   Sami Selin Tmi ei suoranaisesti siirrä tietoa EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Käytössä on kuitenkin erinäisiä viestintäkanavia, joiden palvelimet voivat sijaita kyseisten alueiden ulkopuolella. Näitä ovat mm. Facebook, Instagram sekä YouTube ja muut verkkoviestintäpalveuiden tarjoajat. Sami Selin Tmi ei voi näin ollen taata, etteikö tietoa siirrettäisi EU:n tai ETA:n ulkopuolelle näissä viestintäkanavissa.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja käsitellään turvallisesti ja luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista tai poistamista

Jokaisella rekisterissä olevalla asiakkaalla on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli asiakas haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisteristä vastaavalle (info@samirent.net).

Rekisterinpitäjä ottaa yhteyttä tietojen tarkistusta tai oikaisua vaativaan asiakkaaseen ja voi pyynnön yhteydessä pyytää asiakasta todistamaan henkilöllisyytensä.  Rekisteristä vastaava ottaa yhteyttä pyynnön esittäjään mahdollisimman pian, pääsääntöisesti kuukauden kuluessa.

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla asiakkaalla on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyllä on muut EU:n tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet, kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisteristä vastaavalle (info@samirent.fi). Rekisteristä vastaava voi pyynnön yhteydessä pyytää asiakasta todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisteristä vastaava ottaa yhteyttä pyynnön esittäjään mahdollisimman pian, pääsääntöisesti kuukauden kuluessa.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Asiakas voi ilman aiheetonta viivytystä, saatuaan tiedon virheestä tai, virheen itse havaittuaan, oma-aloitteisesti oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto. Asiakkaan tulee olla yhteydessä Sami Selin Tmi:en tietosuojavastaavaan tiedon oikaisemiseksi. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisteristä vastaavalle (info@samirent.fi). Rekisteristä vastaava voi pyynnön yhteydessä pyytää asiakasta todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisteristä vastaava ottaa yhteyttä pyynnön esittäjään mahdollisimman pian, pääsääntöisesti kuukauden kuluessa. Rekisterinpitäjä korjaa tiedot henkilötietolain 29 §:n mukaisesti. Tiedonkorjaamispyynnöt on osoitettava rekisteriasioista vastaavalle yhteyshenkilölle.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Asiakkaalla on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

Rekisteröidyllä on oikeus henkilötietolain 30 §:n mukaiseen kieltoon henkilötietojensa käyttämisestä.

13.  Evästekäytäntö

Sami Selin Tmi:n sivusto samirent.net käyttää evästeitä. Evästeet ovat pieniä tiedostoja, jotka selain tallentaa väliaikaisesti tietokoneesi kovalevylle tai mobiililaitteeseen parantaakseen sivuston käyttömukavuutta eli ne siis helpottavat verkkosivuston käyttöä.

Evästeet eivät sisällä käyttäjien henkilötietoja eikä niitä käytetä yksittäisten käyttäjien tunnistamiseen. Osa evästeistä vanhenee sivustolta poistuttaessa, toiset pysyvät tietokoneen tai päätelaitteen muistissa pidemmän aikaa.

Sami Selin Tmi:n sivusto samirent.net käyttää evästeitä kävijämäärien sekä hakutuloksien mittaamiseen eli sivuston toiminnan analysointiin ja sivuston kehittämiseen. Evästeillä on kuitenkin muitakin merkityksiä ja kieltämällä evästekäytännön sivusto ei välttämättä toimi kuten sen pitäisi (esim videot ei välttämättä lataudu).

EU:n tietosuojalain mukaan henkilön on pystyttävä kytkemään pois ja valitsemaan mahdolliset evästeet sivustolle tultaessa. Tämä on palveluhakemistosivustolla mahdollista.

Tämän verkkosivuston yksityisyyden suojaamiseksi käytämme Googlen sertifioimaa Consent Management Platformia (CMP). Tämä takaa, että suostumuksesi evästeiden ja seurantateknologioiden käyttöön hallitaan läpinäkyvästi ja lainmukaisesti. CMP mahdollistaa suostumuksesi hallinnan ja varmistaa, että henkilötietojasi käsitellään turvallisesti ja suostumuksesi mukaisesti, noudattaen GDPR:n ja CCPA:n standardeja.

14.  Yhteydenotot

Rekisteriin liittyvät kysymykset ja yhteydenotot tulee osoittaa rekisterin pitäjälle sähköpostitse osoitteeseen info@samirent.net