Vuokraus – vastuullinen vaihtoehto

Kestävä kehitys on yhä tärkeämpi osa arkeamme. Yhä useammat ihmiset etsivät tapoja vähentää omaa hiilijalanjälkeään arjessa. Yksi tapa edistää ekologista ja vastuullista elämäntapaa, on harkita omistamisen sijaan vuokraamista. Vuokraus voi olla ekologinen vaihtoehto monissa eri tilanteissa.

Mitä hyötyjä tavaroiden esimerkiksi teltan, jääkaapin, juomacoolerin, tuolin ja pöydän vuokraamisesta on ympäristön kannalta.

Yksi tärkeä seikka on tavaroiden vaatima säilytystila. Sota-ajan sukupolvi oppi säilyttämään kaiken joulupaperista ja lahjanarusta lähtien. Nykyään asuntojen säilytystilat ovat huomattavan pienet, miksi ne tulisi täyttää tavaralla, jota tarvitsee ehkä vain kerran ja se vie lämmitettävää tilaa.

Toinen tärkeä seikka vuokraamisen eduissa on, vuokraamalla emme osta uusia tavaroita, mikä vähentää tuotannon ja kulutuksen aiheuttamaa ympäristökuormitusta.

Tähän liittyy kiinteästi kolmas tärkeä asia: Vuokrattavat tavarat tulevat usein uudelleenkäytettävissä pakkauksissa, mikä vähentää pakkausjätteen määrää.

Neljäs tärkeä asiaon tavaroiden pidempi aktiivinen käyttöikä ja Tehokkaampi resurssien käyttö. Vuokraamojen on varmistettava, että heidän kalustonsa on tehokkaassa käytössä. Tämä johtaa resurssien tehokkaampaan hyödyntämiseen ja ympäristövaikutusten minimointiin.

Vuokratut tavarat kiertävät useammalla käyttäjällä ja jätteen määrä ei kasva.

Totta kai tulee myös miettiä, mitä ympäristöhaittoja tavaroiden vuokraaminen tuo ja voisiko niitä jotenkin optimoida.

  • Kuljetukset: Vuokrattavien tavaroiden kuljettaminen edestakaisin voi aiheuttaa ympäristökuormitusta. Täyden palvelun liiketoiminnassa ei voi välttää raskaiden ja tilaa vievien tavaroiden toimittamista asiakkaille.
  • Jäte: Vaikka vuokratut tavarat kiertävät useamman käyttäjän kesken, ne lopulta päätyvät jätteeksi. Vastuullisesti kierrätettynä tavarajäte saadaan uusiokäyttöön tai se muuttuu energiaksi.

Vuokraus on ympäristöystävällinen vaihtoehto omistamiselle. Ympäristön kannalta on tärkeää, että vuokratavaroiden elinkaari on mahdollisimman pitkä. Näin uusien tavaroiden logistiikka vähenee, pakkausmateriaalin määrä vähenee ja tulevan jätteen määrä minimoidaan. Samirent huoltaa omia mm. telttojaan aktiivisesti ja käyttää korjauksissa Sääksjärven paikallista räätäliä Sääksjärven ompelimoa. Lisäksi kaikkia vuokrattavia tavaroita huolletaan ja korjataan niin kauan kuin se on järkevää turvallisuuden ja estetiikan näkökulmasta.

Vuokraamalla ekologisesti teet hyvää ympäristölle ja itsellesi!

Jaa artikkeli: